sr de en
references

Reference

AslCom je OEM proizvodjač softvera primarno pozicioniran u dve industrije: Search Engine Marketing i farmaceutskoj industriji

Search engine marketing, ili SEM je forma Internet Marketinga koja promoviše web sajtove i njihove proizvode povećavajuci im vidljivost na stranama za pretragu velikih pretraživača (Google, Yahoo..)

AslCom proizvodi alatke za vodeće SEM provajdere sa Nemačkog govornog područja.

Kao podizvodjači softvera za firme koje nude rešenja u farmaceutskoj industriju naši proizvodi su u svakodnevnoj upotrebi u farmaceutskim gigantima kakav je Bayer.

Na domaćem tržištu smo prisutni u oblasti projektovanja konsaltinga, informacionih sistema i web rešenja. Za Agenciju za osiguranje i finansiranje izvoza republike Srbje - AOFI, implementirali smo kompletan projekat web portala..