sr de en

Oracle partnerstvo

ASL COM kao Oracle Partner je primarno orijentisan ka implementaciji kompletnih tehnoloških rešenja po principu ključ u ruke i pružanju usluga konsaltinga primenjujući najnovije Oracle tehnologije. Naša specilaizacija ide u nekoliko pravaca:

Zašto Oracle SOA i BPEL?

Korporacije poseduju veliki broj legacy softverskih sistema koje je dosta teško, mukotrpno i skupo povezati. Oracle SOA Suite 11g sa svojim proizvodima omogucava da se različiti softverski legacy sistemi povežu tako što se delovi tih sistema izlože kao skup web servisa. Pomoću Oracle BPEL Process Manager-a i JDeveloper-a 11g moguće je opisati poslovni proces koji orkestrira izloženim web servisima i vrši brzu i laku integraciju postojećih sistema u skup strogo definisanih poslovnih procesa kojima se može upravljati i pratiti njihovo izvršavanje.

Primer implementacije:

ASL COM je za svog klijenta razvio prototip implementacije poslovnog procesa odobravanja zahteva za godišnji odmor.

pm Zatečeno stanje u koorporaciji:

Postoji HR softverski legacy sistem koji čuva podatke o zaposlenima zajedno sa brojem dana koji svakom zaposlenom pripada za godišnji odmor. Postoji kompanijski file storage na kome se čuvaju svi relevantni dokumenti u elektronskoj formi sa jasno definisanom strukturom i pravima za skladištenje. Postoji skup poslovnih pravila, koji ako nisu zadovoljeni automatski povlače odbijanje zahteva za godišnji odmor (npr: zaposleni je zahtevao više dana nego što mu po evidenciji pripada, ili ukoliko je zapoleni pripravnik ne moze ići na godišnji odmor dok ne navrši 6 meseci radnog staža...)

Zahtev klijenta:

Zadatak je bio da se napravi prototip aplikacije sa sledećim funkcionalnostima:

  • Da omogućava zaposlenima da se loguju i podnesu zahtev za godišnji odmor,
  • Sistem treba da omogući jasno definisanje poslovnog procesa,
  • Automatsku validaciju unapred definisanih poslovnih pravila za odobravanje i odbijanje zahteva koristeći podatke iz postojeće HR aplikacije (Oracle DB Adapter)
  • Podršku za ljudsko odlučivanje (Oracle Human Workflow), tj. potrebno je da se dobije saglasnost od nadredjenog menadžera, generisanje pdf seta dokumenata o podnetom zahtevu, rešenju o godinjem odmoru ili dokument o odbijanju zahteva
  • Email obaveštenje svakom od učesnika u procesu (BPEL Email Notification Service komponenta), kao i perzistenciju generisanih dokumenata na file storage (Oracle File Adapter).
Za implementaciju ovog rešenja korišćene su najnovije Oracle tehnologije i proizvodi (Oracle SOA Suite 11g, Oracle BPEL Process Manager, Oracle JDeveloper 11g, Oracle BPM Worklist Application, Oracle Database Adapter, Oracle File Adapter).

presentation Prezentaciju u pdf obliku o samoj implementaciji rešenja mozete pogledati ovde.

pm Prednosti ovakvog rešenja:

  • Laka integracija postojećih kompanijskih softverskih sistema
  • Strogo kontrolisan i dizajniran poslovni proces
  • Nadgledanje izvršenja poslovnih procesa i mogućnost statistike izvršenja u svakom od koraka u procesu (npr. moguće je da menadžer vidi da li je odgovorno lice zaduženo za odobravanje zahteva izvršilo svoj zadatak u definisanom roku)